Saintoloģija(Dianētika)

“Saintoloģija – tas ir zināšanas pamatu pētīšana par cilvēku un par dzīvi, kuri būtiski nepieciešami katram, lai būtu laimīgs un izpildītu visu iecerēto (…) Saintoloģijas principu izmantošana var paaugstināt pārliecību sevī, prāta dotības, spējas un iemaņas. (…) Saintoloģija izved cilvēku no ikdienas rutīnas un no iedomātiem ierobežojumiem tādā līmenī, ar kuru viņš var sasniegt garīgās brīvības lielos augstumus”
Turpināt lasīšanu “Saintoloģija(Dianētika)”