Aizmirsti

Nepieraksti savus labos darbus:
ja pierakstīsi, pierakstītais ātri izdzēsīsies,
ja aizmirsīsi, tie būs pierakstīti mūžībā.
Nepieraksti kaimiņa grēkus:
ja pierakstīsi, puse uzgulsies tev.
Aizmirsti par tiem, un Dievs nodos aizmirstībai tavus grēkus.

Svētītājs Serbijas Nikolajs

Mīlestība un parāds

Vārds “parāds” ir aizvainojošs priekš mīlestības. Mīlestība nav neko parādā. Mīlestība atdod visu. Parāda nezināšana – lūk vienīgā mīlestības nezināšana. Mīlestība dāvā, parāds aizdod. Mīlestība izpleš savu domu pār visuma robežām, tāpēc šķiet, ka mīlestība ir neprātīga. Parāds ierobežo savu domu ar priekšmetiem un notikumiem, tāpēc šķiet, ka parāds ir saprātīgs.

Svētītājs Serbijas Nikolajs

Kam par maz

Kam nepietiek maza labestība, tas tic lielākai labestībai un meklē to.
Kam par maz lielākas labestības, tas tic varenai labestībai un meklē to.
Kam arī tas ir par maz, tas netic labestībai un nemeklē labestību.
Kam par maz ar zemu morāli, tas tic augstākai un meklē to.
Kam arī tās par maz, meklē vēl augstāku morāli.
Kam par maz ar visaugstāko morāli, tas nekādu morāli nemeklē.
Kam maz gaišās patiesības sejas, meklē vairāk gaismas.
Kam maz vairāk gaismas, meklē vēl vairāk.
Kam maz pašas gaišās patiesības sejas, netic patiesībai un nemeklē nekādu patiesību.

Ar šo tiek izskaidrots tas, ka starp tiem, kas pieņēmis kristietību, dažreiz netikumīgu un bezdievīgu cilvēku vairāk, kā starp nekristiešiem, kas, bijuši bez visa, nav zaudējuši visu.

Svētītājs Serbijas Nikolajs