Lūgsimies visur un vienmēr

zadonas-tihonsLūgšana ne tikai no tā sastāv, lai ar ķermeni stāvētu un klanītos Dieva priekša, un lasītu sarakstītās lūgšanas; var arī bez tā jebkurā laikā un jebkurā vietā ar prātu un garu lūgties. Var ejot, ēšanas laikā, guļot, pie mielasta sēžot, darot darbu, ļaužu klātbūtnē un vientulībā prātu un sirdi vērst pie Dieva un tādējādi prasīt Viņam žēlastību un palīdzību. Dievs ir visur un jebkurā vietā, un durvis pie Viņa ir vienmēr atvērtas, un pieeja pie Viņa ir vienkārša, ne tā, kā pie cilvēka; un visur un vienmēr Savas cilvēku mīlestības dēļ Viņš ir gatavs mūs uzklausīt un mums palīdzēt.

Svētītājs Zadonskas Tihons