Arhib. Averkijs – Augšāmcelšanās diena, apgaismosimies, ļaudis…

MHcKTkXFKFs

Arhibīskaps Averkijs bija nevainojams pareizticīgās tikumības un garīgās dzīves skolotājs, un vienlaicīgi nepārspēts teologs un mūsu virzītājs svēto tēvu mācībā. Mūsu nožēlojamajos laikos ir palicis nedaudz svēto. Bet pat, ja mēs neredzam mūsu vidū tādus stingrus un taisnīgus vīrus kā arhibīskaps Averkijs, viņa mācība paliek ar mums un var būt vadošs stars arvien tumšākajās dienās, kas pietuvojas, ko viņš paredzēja – dienas, kad Baznīcai var nākties aizbēgt uz tuksnesi (ar šo terminu bieži apzīmē dzīvesveidu nostāk no cilvēkiem), kā Sievai Atklāsmes grāmatā – pēdējo laiku Baznīcai.[1]

Priestermūks Serafims Rouzs (†1982 g.)

Augšāmcelšanās diena, apgaismosimies, ļaudis…

“Šī ir tā diena, ko tas Kungs ir darījis, priecāsimies un līksmosimies tajā!”

Baisās garīgās tumsas, patiesi ellīgas tumsas vidū, kura ar katru dienu arvien vairāk un vairāk ietin mūsu pretlikumībās iestigušo zemi, ieraujot sevī jau gandrīz visu cilvēci, mūs atkal apstaroja ar spilgtiem un dzīvinošiem savas Dievišķās gaismas stariem Svētā Pasha, pārpildīdama mūsu sirdis ar neizsakāmu prieku, liekot aizmirst visas zemes sēras.

“Pasha! Tā Kunga Pasha! Jo no nāves pie dzīvības un no zemes uz debesīm Kristus Dievs ir atvedis mūs, kas dziedam uzvaras dziesmu”. Bet tāpēc, ja vien mēs ticam ar visu sirdi trešajā dienā no kapa augšāmceltajam Kristum – Dzīvības Devējam, mūsu Dievam un Pestītājam, nekad nebēdāsim un nekritīsim izmisumā, lai kas ar mums nenotiktu šajā īslaicīgajā pasaulīgajā dzīvē, kura tikai apmāna un maldina ar savām ātri pārejošajām parādībām un pati izzūd kopā ar tām kā miegans sapnis, kā dūmu garaiņi. No nāves mums, kristiešiem, nav jābaidās, kā mūs māca šajā dižajā un gaismunesošajā dienā brīnumainais Baznīcas daiļrunātājs sv. Jānis Zeltamute: “Neviens lai nebaidās no nāves, Pestītāja nāve mūs atbrīvoja no nāves: apslāpēja to Tas, Kuru tā turēja… kur, nāve, ir tavs dzelonis? Elle, kur tava uzvara? – Kristus augšāmcēlies, un tu esi gāzta!… ”

“Jēzus no kapa augšāmcēlies, kā bija iepriekš sacījis”, līksmi dzied sv. Baznīca: “mums dāvāja mūžīgu dzīvību un lielu žēlastību.”[2] Bet tas arī ir mums pats galvenais, pats vēlamākais: “mūžīgā dzīvība” un “liela Dieva žēlastība”, pēc kā mēs, Dieva priekšā grēcīgi un nespējīgi atbildēt par saviem grēkiem un nelikumībām, tik spēcīgi un visvairāk izjūtam vajadzību. Lūk, tāpēc arī mēs šodien saucam ar tādu līksmi un cildenu garīgo sajūsmu: “Debesis lai priecājas kā pienākas, zeme lai līksmojas un lai svētkus svin visa pasaule, kā redzamā, tā arī neredzamā; jo Kristus, tas mūžīgais prieks, ir augšāmcēlies!”[3] Un tas, kurš, neskatoties ne uz kādiem šī nīcīgā un apburošā laikmeta viltīgajiem vilinājumiem, saglabā savā sirdī pilnībā uzticību un bezkompromisa nodošanos Pestītājam Kristum, elles un nāves Uzvarētājam, kurš mazdūšīgi savās domās nekļūst divējāds un necenšas viltīgi kalpot vienlaicīgi diviem kungiem, domājot kaut kā apvienot kalpošanu Dievam un mamonam, vienlaicīgi izdabājot gan Kristum, gan Beliaram, kurš nenodod savu augsto kristieša aicinājumu veltīgas zemes slavas dēļ, nīcīgas bagātības un nekrietnu ienākumu dēļ, zemisku izpriecu un baudu dēļ, – tas arī averky-256x300pievienojas šim gaišajam Pashas svētku priekam pilnā mērā, cik vien mirstīgais cilvēks var sevī uzņemt vēl šajā zemes dzīvē un kļūst par dalībnieku šajā nebeidzamajā mūžīgajā līksmībā, kas visus mūs gaida nākamajā dzīvē.

No visas sirds lūgšanās jums visiem vēlam iet pa tādu taisnu, godīgu un nemaldīgu ceļu un kļūt par šīs neiznīcīgās līksmības dalībniekiem, Kungā mīļie brāļi un māsas, mūsu dārgie lasītāji, un ar mīlestību sūtam jums nemainīgi un mūžīgi līksmus Pashas sveicienus: “Kristus ir Augšāmcēlies!”

 

 

[1] Citāts no иеромонах Серафим (Роуз) – Архиепископ Аверкий и его значение для Вселенской Православной Церкви https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Rouz/arhiepiskop-averkij-i-ego-znachenie-dlja-vselenskoj-pravoslavnoj-tserkvi/

[2] Pashas kanons.

[3] Turpat.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.