Vai esi glābts uz žēlastības pamata?

l_264104923

Tēvs Mihails Šanburs

Tu esi atgriezies no brīvdienām; spēlējis bumbu pludmalē, niris zem ūdens ar masku, gājis pārgājienā un vēl visu ko darījis. Bet pienāk briesmīgā pirmdiena, un ir jāatgriežas darbā korporatīvajā birojā zem fluorescējošām gaismām.

Tu sastopies ar Robertu, gudrinieku, datortīkla speciālistu, pie ūdens aparāta. Tu nopūties un sagatavojies dīvainajai sarunai, jo “Bobs”, izskatās, nekad nevar tikt ārā no savas galvas reālajā pasaulē.

“Tu izskaties savādāk,” viņš piezīmē.

“Ak, jā,” tu atbildi, “es tikko atgriezos no Havaju salām. Es daudz atrados ārā saulē, tāpēc patiešām iedegu.”

Pēc neilgas pauzes Roberts visbeidzot asi atbild: “Tā ir interesanta ideja.”

“Ideja? Tā nav ideja! Tas ir saules iedegums!”

“Es tikai domāju, ka saule ir interesants jēdziens,” turpina Roberts. “Vai nebūtu lieliski, ja varētu patiešām pieredzēt sauli, kāda tā ir?”

“Bet es to pieredzēju!” Tu esi nedaudz sapīcis pret sevi, jo pieļāvi viņam atkal sevi aizskart… bet ne pietiekoši, lai vienkārši aizietu prom. “Es pieredzēju sauli, un man ir iedegums,” tu uzstāj.

Roberts ķiķina: “Nu saule ir gandrīz 100 miljons jūdžu no zemes. Tu nevari patiešām pieredzēt sauli.”

“Bet saule staro…” tu sāc nedaudz sapīcis skaidrot. Bet Bobs, it kā būtu pats savā mazajā pasaulē, jau pagriezies un sāk iet prom it kā viņš nebūtu tevi dzirdējis. Pēdējais, ko tu dzirdi ir: “Saule! Cik apbrīnojams jēdziens!”

METAFORA

Augstāk izklāstītais izdomātais stāsts var sniegt mums metaforu, lai aprakstītu radikālo atšķirību starp seno pareizticīgo kristiešu žēlastības teoloģiju un jauno protestantu uzskatu. Tieši kā saule Robertam bija tikai jēdziens, bez īstas, organiskas saistības ar tevi, kā cilvēcisku būtni, protestantiem žēlastības ideja ir tikai ideja. Žēlastība kļūst par ideju, ka pārliecība par Jēzus nāvi un augšāmcelšanos maģiski padara cilvēku piemērotu, lai pēc nāves dotos uz debesīm.

Protestantu žēlastības izpratne parasti tiek formulēta kā “nepelnītā Dieva labvēlība”. Tā ir ideja, ka Dieva attieksme pret mani izmainās, nevis, ka žēlastība mani izmaina. Tā būtībā ir brīvbiļete izkļūšanai no elles…

Bet kāda ir pareizticīgo kristiešu izpratne? Man jāatzīstas, ka pat būdams semināra absolvents, un vēlāk priesteris, es īsti neaptvēru dievišķās žēlastības mācību saskaņā ar Svētajiem Rakstiem un Baznīcas Tēviem. Un tomēr, ja mēs tik tiešām esam pestīti uz žēlastības pamata[1], tad ir nozīmīgi, ka mēs patiesi saprotam, kas ir žēlastība un kā mēs to iegūstam. “Pestīšana uz žēlastības pamata” nevar tikt atdota evaņģelikāņiem; tā pienācīgi pieder pareizticīgo kristiešu mācībai un ticībai.

Pareizticībā žēlastība nav ideja. Tā ir īsta, būtiska un pārveidojoša Dieva enerģija un spēks. Atcerieties sievieti, kura sirga ar asiņošanu (svētā Veronika) un kura piegāja Kristum ticībā un pieskārās Viņa drēbju vīlei? Tā nebija ideja, kas viņu izdziedināja. Ko teica Tas Kungs? “Mani kāds ir aizskāris, jo Es jūtu, ka spēks no Manis ir izgājis.”[2]

Baznīca vienmēr ir sapratusi šo Dieva pestījošo spēku kā Viņa dievišķo žēlastību un Viņa neradītās enerģijas vai darbības. Vai kā svētais Jānis Zeltamute to sauc: “[Svētā] Gara enerģija.” Tā ir Dieva dievišķā žēlastība un enerģija, kas glābj mūs, kad mēs atveram sevi tai, jo žēlastība ir pati Paša Dieva dzīvība.

Žēlastība nav jēdziens vai nevainīguma deklarācija; bet gan tā ir Dieva neradītā dzīve, kas izplūst no Viņa dabiski un mūžīgi. Tā ir īsta un konkrēta piedalīšanās dievišķajā dzīvē, ar ko Dievs vēlējās dalīties ar mums no sākuma. Tā ir dzīvība, ko Viņš iedvesa zemes pīšļos, lai izveidotu Ādamu “dzīvu dvēseli”[3]. Tā ir “viela”, kas savieno mūs ar Dievu, ievedot mūs patiesā, organiskā kopībā ar Viņu.

PIEDALĪŠANĀS

Tieši kā mēs patiesi piedalāmies radītās saules spēkā un enerģijā, tāpat arī žēlastība ir piedalīšanās Dieva neradītajās enerģijās…

“Mēs visi pieredzam saules spēku un enerģiju. Mēs patiesi pieredzam un jūtam tās siltumu un gaismu caur enerģijas stariem, kas spīd uz mums. Šie stari nevis dod mums iespaidu par to, kas ir saule; nedz arī tie aizstāj sauli; tie nesniedz mums ideju par sauli; tie nevis vienkārši ilustrē, kāda ir saule; tie ir īsta piedalīšanās pašas saules enerģijās. Mūsu saskarsmē ar saules stariem mēs patiesi piedalāmies tās izraisītajā gaismā un siltumā. Saules spēks mijiedarbojas ar mūsu cilvēciskajām šūnām, un patiesas, organiskas pārmaiņas notiek mūsu cilvēciskajā ķīmiskajā sastāvā.”

Rietumu teoloģijai ir tendence redzēt žēlastību kā kaut ko radītu, kaut ko uzliktu uz cilvēka, lai viņš izskatītos svēts un dievbijīgs. Mēs redzam šo pieeju mākslinieciski izpaustu rietumu reliģisko attēlu “nimbos”, salīdzinot ar to, kā Pareizticīgā ikonogrāfija tradicionāli ataino žēlastību kā izstarojošu no atainotās personas sejas vai esamības. Kāpēc šī atšķirība ir svarīga? Ja žēlastība ir radīta, tad noteikti nevar būt īstas neradītā Dieva pieredzes.

BŪTĪBA UN ENERĢIJAS

Rietumu kristietība ir arī nozaudējuši atšķirību starp Dieva būtību un enerģiju (žēlastību), ko skaidri formulēja tādi agrīnie Tēvi kā svētais Vasīlijs Lielais. Kamēr Dieva būtību, t. i., Viņa iekšējo dzīvi, Viņa radības nevar zināt, Viņa neradītās enerģijas ir patiesa pašatklāsme un Viņa pieredze. Juceklis Rietumos noveda pie secinājuma, ka Dievs var būt izzināms caur saprātu un filosofiju.

Vissvarīgāk, nozaudējot pareizticīgo kristiešu žēlastības izpratni un pieredzi, Rietumi iegrima strīdos attiecībā uz žēlastību un darbiem. Vai cilvēks glābjas ar žēlastību vai ar darbiem? Pareizticīgā mācība atrisina šo šķietamo mīklu citā veidā.

No angļu valodas tulkojis Aleksandrs Armands Kalniņš

Avots: blogs.ancientfaith.com

[1] Ef.2:8

[2] Lk. 8:46

[3] 1.Moz.2:7

8 domas par “Vai esi glābts uz žēlastības pamata?

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.