Svētā Simferopoles Lūkas – Sprediķis Dievmātes Piedzimšanas svētkos

nativity_of_virgin

Svētais Lūka, Krimas Arhibīskaps

Bezgalīgi daudz cilvēku, miljoniem un miljardiem cilvēku, ir parasti cilvēki. Kurus Svētie Raksti sauc par “zemju iedzīvotājiem”[1]. Kāpēc viņi tā tiek saukti? Tādēļ ka viņi atgādina pelēku zāli vai krūmu. Viņu dzīvē nav augstāko mērķu un tiekšanos, viņu prāts ir ļoti paviršs un nodarbojas tikai ar sadzīviskām rūpēm, zemes labumiem un ikdienas problēmām. Bet tieši kā pakalnos un kalnos, kurus pārklāj zāle un krūmi, laiku pa laikam aug lieli ciedri un milzīgi ozoli, tā arī zemju iedzīvotāju vidū Tas Kungs Dievs atklāj kādus ļoti dižus cilvēkus, kuriem ir augsts intelekts, dziļas domas un viņu vārdiem ir liels spēks. Viņiem ir ļoti spēcīga griba un visu zinātnisko zināšanu aptveršanas spēja. Šādi cilvēki rada jaunu, pilnveidotāku dzīvi, un viņi maina savstarpējās attiecības starp tautām un cilvēkiem.

Tas protams ir ļoti svarīgi, bet nesalīdzināmi svarīgākas ir radikālās, Dieva paveiktās izmaiņas caur vēl dižākiem cilvēkiem, caur dižajiem dievbijības un taisnības askētiem, caur dižajiem hierarhiem, brīnumdarītājiem un godājamajiem svētajiem. Dižo filosofu darbos ir daudz pretrunu un bieži cilvēki, kuri domā, ka viņi var atrast caur viņiem atbildi uz mūžseno jautājumu: “kas ir patiesība?”, viļās. Zinātnes vēsture pazīst daudz gadījumu, kad zinātniskās teorijas, kuras tika uzskatītas par nelokāmām, zaudēja savu svarīgumu, kad sadūrās ar jauniem zinātnes sasniegumiem.

Garīgajā jomā, augstāko teoloģisko zināšanu jomā, viss ir galīgi savādāk. Tur viss ir nelokāms un mūžīgs. Pirms neilga laika mēs svinējām Tā Kunga Priekšteča un Kristītāja Jāņa mocekļa nāvi, par kuru mūsu Kungs Jēzus Kristus teica, ka starp visiem, kuri dzimuši no sievām, nav parādījies neviens lielāks par viņu. Šādā veidā Tas Kungs novietoja viņu virs visiem svarīgajiem zinātniekiem, filosofiem un māksliniekiem. Viņš, kurš bija augstākajā mērā Svētā Gara nesējs un augstākās patiesības sūtnis, tika atklāts visas cilvēces priekšā kā viscienījamākais vīrs.

Nesen, Dievadzemdētājas Aizmigšanas dienā, es jums teicu, ka mūsu Kungs un Dievs Jēzus Kristus novietoja Savu Priekšteci virs visiem, kas dzimuši no sievām, bet tas neattiecas uz Vissvētāko Jaunavu Mariju, jo viņa ir augstāka pat par ķerubiem un sērafiem.

Ja mēs godājam un svinam ar lielu cieņu dižo cilvēku dzimšanas dienas, tad ar kādu prieku mums vajadzētu svinēt šo dienu, kurā mēs godājam tās dzimšanu, no kuras uzspīdēja Taisnības Saule, mūsu Kungs un Dievs Jēzus Kristus, Kurš saņēma no viņas cilvēka miesu. Šo lielo svētku tropārā mēs dzirdam brīnišķīgus vārdus: “Tava piedzimšana, Dievadzemdētāja Jaunava, prieku vēstīja visai pasaulei…” Ne tikai cilvēku dzimtai, bet visai pasaulei, kā arī neredzamajai pasaulei, eņģeļu pasaulei, liels prieks uzspīdēja šodien. Augstāk par visiem dižajiem cilvēkiem, pat augstāk par Jāni Priekšteci, par Virseņģeļiem un Eņģeļiem, Tas Kungs Dievs iecēla Vissvētāko Nevainīgāko Jaunavu Mariju. Un Viņš taisnīgi piešķīra viņai šo vietu, jo Svētais Gars apēnoja viņu, lai šī sieva kļūtu par Pirms-mūžīgā Dieva Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Māti. Dieva Vissvētais Gars padarīja Marijas sirdi nepārspējamā pakāpē šķīstāku par visu cilvēku sirdīm. Mūsu Kungs Jēzus Kristus uzskata viņas sirds šķīstību par vissvarīgāko, jo svētlaimes baušļos Viņš teica: “Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.”[2] Nepārtraukta kopība ar Dievu, Viņa vaiga redzēšana, ir visdižākais mūsu Kunga Jēzus Kristus apbalvojums tiem, kuri glabā viņa deviņus baušļus, kurus mēs saucam par svētības baušļiem[3].

Atcerēsimies, ko mūsu Pestītājs saka par cilvēka sirdi. Viņa vārdi izskaidro, kāpēc Viņš tik ļoti ciena sirds šķīstību. Tas Kungs teica: “Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku.”[4] Ja situācija ir tāda, atbilstoši Kristus vārdiem, ka ļaunuma sakne ir cilvēka sirdī, tad noteikti no tās pašas sirds iznāk visas labās un šķīstās domas un darbības. Jo sirds ir mīlestības centrs un mīlestība ir likuma piepildīšana.

Vissvētākās un Nevainīgākās Jaunavas Marijas sirds izgaismojās ar ārkārtēju šķīstību un mīlestību ne tikai viscaur uz zemes, bet viņas lieliskā dzimšana “prieku vēstīja visai pasaulei…”, neredzamo spēku pasaulei.

Brāļi un māsas, sargāsim mūsu sirdīs šīs lieliskās un svētīgās viņas dzimšanas dienas prieku. Mēģināsim ar visiem saviem spēkiem vienmēr turēt mūsu sirdis šķīstas, lai mēs būtu Vissvētākās Dievmātes mīlestības cienīgi, kura vienmēr aizlūdz par mums sava Dēla un mūsu Kunga Jēzus Kristus priekšā, Kuram kopā ar Viņa Beziesākuma esošo Tēvu un Vissvēto Garu pienākas gods, cieņa un pielūgšana mūžīgi mūžos. Āmen.

No angļu valodas tulkojis Aleksandrs Armands Kalniņš

Avots: Mystagogy

[1] 2. Laiku 15:5

[2] Mat. 5:8

[3] Mat. 5:3-11

[4] Mk. 7:21-23

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s