Atona vecajie par Svēto Garu

50_1

Piecdesmitnieces svētki ir Baznīcas piedzimšanas svētki. Svētais Gars pirms divdesmit gadsimtiem nonāca Ciānas kalna augšistabā[1] un kopš tā laika nepamet ticošos Svētajai Trijādībai. Kā kļūt Iepriecinātāja un Patiesības Gara atnākšanas cienīgam, stāsta Atona vecajie.

siluan_afonskiy-01

SIRDSSKAIDRAIS ATONA SILUĀNS

Es neprasīju Tam Kungam Svēto Garu: es nezināju, ka ir Svētais Gars, ka Viņš ienāk dvēselē un ko Viņš dara ar dvēseli; bet tagad esmu priecīgs par to rakstīt.

Ak, Svētais Gars, mīļš Tu esi dvēselei. Tevi aprakstīt ir neiespējami, bet dvēsele zina Tavu atnākšanu, un dod mieru prātam un saldmi sirdij.

Tas Kungs teica: “Iemācieties no Manis lēnprātību un pazemību, un tad jūs atradīsit mieru savām dvēselēm.” To Tas Kungs saka par Svēto Garu: tikai Svētajā Garā dvēsele atrod pilnīgu mieru.

Laimīgi mēs, pareizticīgie kristieši, tāpēc ka mūs ļoti mīl Tas Kungs, un dāvā mums Svētā Gara žēlastību, un Svētajā Garā dod mums redzēt Savu godību (slavu). Bet, lai žēlastību saglabātu, mums ir jāmīl ienaidnieki un par visām bēdām ir jāpateicas Dievam.

jazeps isihasts

VECAJS JĀZEPS HĒSIHASTS

Kad žēlastība apstaro ar Gara dievišķās gaismas spozmi, viss cilvēks nonāk sajūsmā un, kā dievišķais Dāvids, spēlē un dejo prātīgi (noētiski – tulk. piez.) Dieva tēla priekšā, kā viņš [dejoja – tulk. piez.] “šķirsta” priekšā.

Kad tu redzi, ka žēlastība darbojas, un tava dvēsele priecājas, un neviļus tek asaras – žēlastības dēļ, kuru tev dāvāja Dievs, – tad, ja tu esi lūgšanā, apstājies. Ja tu stāvi kājās – nekusties. Ja tu sēdi – sēdi. Ja lūdzies – lūdzies bez bērnišķīgās iedomas un pieņem Gara lietu, cik tas izlīs uz tevi.

Jo ja tas sastaps tevi darba laikā un tu nostāsies uz lūgšanu, tad tas izbeigsies. Tas grib, lai tu paliktu tur, kur tas tevi atrada. Lai tu pati nebūtu tā meistare. Tas grib iemācīt tavu nodomu nekad neuzticēties sev, kamēr tu atrodies šajā dzīvē.

[1] Augšistaba Ciānas kalnā – vieta, kur Kungs Jēzus Kristus iedibināja Svēto Vakarēdienu (Lūk. 22:7-20) un kur apustuļi sagaidīja Svētā Gara nonākšanu (Ap.d. 1-2.nod.).

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.