Pareizticīgā patiesība par askēzi

25ce259525ce259925ce259a25ce259f25ce259d25ce25912b25ce25a425ce25a925ce259d2b25ce259525ce259d2b25ce259125ce25a325ce259a25ce259725ce25a325ce259525ce25992b25ce25

Arhimandrīts Kirills Kostopuloss

Mēs visi zinām, ka uz jautājumu: “Kam jānodarbojas ar askēzi?”, atbilde ir sekojoša: “Askētiem.” Tomēr vai šādu atbildi var attaisnot pareizticīgā teoloģija?

Lai patiesi atbildētu uz augstākminēto jautājumu, mums jāņem vērā pirmā cilvēka krišana, krišanas posts un bezgalīgais eksistenciālais Augšāmcelšanās prieks. Askēze būtībā ir pieredze un šī posta pārvarēšana ar Augšāmcelšanās cerības gaismu.

Gavēšana, grūtības, lūgšana, piedalīšanās mūsu Baznīcas svētnoslēpumos (grēksūdzē, Svētajā Vakarēdienā) un vispār visi zaudējumi un nelaimes mūsu Baznīcas dievbijīgo locekļu dzīvē ir askēze ar eshatoloģisku jēgu.

Askēzes ceļojums mūs ved pretējā virzienā no krišanas. Caur askēzi mīlestība uz pasauli un grēkiem tiek pārvērsta par mīlestību uz Dievu. Vasīlijs Lielais saka: “Dievbijīgas dvēseles askēze baro dievišķas domas.”

Kad uzticīgie kristieši izvairās no ēdiena un ērtībām, kas izraisa nejūtību, sirds nocietināšanos un cietsirdību, viņi ieiet baznīciskās askēzes sfērā, kura šķīsta sirdi un ved viņus uz saskarsmi ar Dievu, viņu Radītāju, un viņiem apkārt esošajiem cilvēkiem.

Cik iepriecinoši tas izklausās pašreizējā nabadzīgajā un trūcīgajā stāvoklī!

Materiālais ķermenis piedalās personas iesvētīšanā. Šī iemesla dēļ askēze atjauno mūs par tiem, par ko esam bijuši aicināti būt, proti, par šķīstiem Dieva tēliem.

Mums jāsaprot, ka askēze ir baznīciska, nevis individuāla prakse. Caur to individuāla eksistence tiek mainīta par personisku būšanu kopā ar Dievu un ar mums apkārtējiem cilvēkiem. Piemēram, baznīciska gavēšana maina mūsu instinktīvo vajadzību pēc ēdiena, mūsu rijību individuālistiska pašsaglabāšanās instinkta apmierināšanai, un pakļauj to kopīgajai Pareizticīgās Baznīcas gribai un nodomam, lai pakļautos Dieva un sabiedrības gribai.

Tomēr jāpasvītro, ka pareizticīgais kristietis negavē, lai iznīcinātu ķermeni – tādēļ gavēšanas noteikumi nosaka, ka mums nevajag gavēt “kad slimojam” (62. Apustuliskais kanons) – ne arī tādēļ, ka mēs atzīstam uzskatus par “šķīstu” un “nešķīstu” ēdienu. Mēs gavējam, jo caur šo vingrinājumu mēs pārtraucam individuālo ēdiena uzņemšanu un savu paklausību pieskaņojam Baznīcas kopējai gribai un praksei. Tomēr šī paklausība Baznīcai ir absolūti brīvprātīga. Tāpēc tā vienmēr ir kopības izpausme. Caur šo paklausību sabiedrība mīlestībā un labprātīgi savienojas ar tās Radītāju Dievu.

Saskaņā ar augstākminēto gavēšanas piemēru mēs varam runāt par citām baznīciskas askēzes formām. Piemēram, mūsu seksuālās vēlmes ierobežošana, piedalīšanās lūgšanās, zemā paklanīšanās to visu ieviesa mūku tradīcija, ieskaitot, rīkošanos paklausīgi, atteikšanos no mūsu individuālās gribas, filantropiskas izpausmes, piedalīšanos Dievišķajos Noslēpumos utt. Visas šīs askētiskās izpausmes ir veids, kā nostāties pret mūsu egocentrisko individualitāti, sevišķi šodienas cilvēkiem. Tie ir cīņas veidi, lai pārspētu bioloģisko dabu, kura ir pretrunā ar mūsu garīgo dabu. Rezultātā ar šiem baznīciskajiem vingrinājumiem mēs varam pilnveidot mūsu saskarsmi ar Dievu un mums apkārt esošajiem cilvēkiem.

Nobeigumā jāpasvītro, ka askēze nenozīmē laist garām dzīves labumus, naidu pret ķermeni vai nicinājumu pret matēriju, kā to uztver miesas pielūdzēji. Askēze ir ceļojums, ko sparīgi veic ticīgais, lai atjaunotu personīgo pirms-krišanas skaistumu.

no angļu valodas tulkojis Aleksandrs Armands Kalniņš

Avots: Mystagogy

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.